Diziler (Array) | PHP
Home > Blog > Diziler (Array) | PHP
Süleyman Kandilci 1 years ago 0

Array fonksiyonu bir değişkene birden fazla değer atamak için kullanılabilir. Şimdi array() fonksiyonu ile ve fonksiyonsuz bir şekilde dizi oluşturalım

 $mevsimler = array("İlkbahar", "Yaz", "Sonbahar", "Kış");
//veya
$mevsimler[0] = "İlkbahar";
$mevsimler[1] = "Yaz";
$mevsimler[2] = "Sonbahar";
$mevsimler[3] = "Kış";

Şeklinde oluşturulabilir. Array fonksiyonu ile oluşturulan dizide veri anahtarları otomatik olarak atanır, 0'dan başlar artarak devam eder.

[code=php] $mevsimler = array("İlkbahar", "Yaz", "Sonbahar", "Kış"); echo $mevsimler[0]; //çıktısı: İlkbahar echo $mevsimler[3]; //çıktısı: Kış

Array fonksiyonu ile isterseniz otomatik atanan anahtar yerine kendinizde anahtar oluşturabilirsiniz.

$mevsimler = array("bahar" => "İlkbahar", "iki" => "Yaz", "guz" => "Sonbahar", "dort" => "Kış");

echo $mevsimler['iki']; // Yaz
echo $mevsimler['guz']; // Sonbahar

Bir dizi oluşturduktan sonra onun içinde başka dizilerde oluşturabilirsiniz. $dizi['a'][0] şeklinde yeni dizi oluşturabilirsiniz.

$renk['ana'] = array("Mavi", "Sarı", "Kırmızı");
$renk['ara'] = array("Turuncu", "Yeşil", "Mor");

echo $renk['ara'][0]; //ekrana Turuncu yazdırır.
Comments
Add Comment