if ve else Fonksiyonları | PHP
Home > Blog > if ve else Fonksiyonları | PHP
Süleyman Kandilci 1 years ago 0

Bir çok programlama dilinde if fonksiyonları çok önemli yer tutar. Fonksiyonun içine yazılan ifadeye göre sonuç verir. Eğer fonksiyon içinde yazan mantıksal ifade doğru ise ve true değerini veriyorsa deyim çalışır. Yapısı şu şekildedir:

if ($x > $y) {
	echo "x, y'den büyüktür";
}

X değeri y değerinden büyük değilse yani koşul geçerli değil ise başka bir deyim çalıştırılmasını istiyoruz. Bunun için else kullanırız.

if ($x > $y) {
	echo "x, y'den büyüktür";
}else{
	echo $x .", ". $y ."'den küçüktür";
}

Özet olarak if fonksiyonu içinde false değeri dönüyor ise else'ten sonraki deyimler çalışacaktır.

elseif veya else if ise görüldüğü üzere if ve else deyimlerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. ilk if deyimi false değeri veriyorsa farklı bir değim çalıştırmak için kullanılır. else'ten farkı eğer mantıksal ifade TRUE değerini veriyorsa çalışacaktır

if ($x > $y) {
	echo $x .", ". $y ."'den büyüktür";
}elseif($x == $y){
	echo $x .", ". $y ." ile eşittir";
}else{
	echo $x .", ". $y ."'den küçüktür";
}
Comments
Add Comment