Session | PHP
Home > Blog > Session | PHP
Süleyman Kandilci 1 years ago 0

Sessionlar çerezlere benzer. Fakat veriler kullanıcının cihazında değilde sunucuda barındırılır ve tarayıcı kapatıldıktan sonra yok olurlar.

Session ve çerez arasındaki farka bakacak olursak, çerezler bilgisayarda depolanırken sessionlar ise sunucuda saklanır. Çerezlere belirli bir süre tanımlayabilirken, sessionlar tarayıcı kapatıldıktan sonra kaybolur.

Bir php dosyasında session kullanmak için sayfanın başına session_start() fonksiyonu yazılarak session başlatılır. Eğer sunucuda otomatik olarak aktif ise hata verebilir. Bu yüzden bu fonksiyonu kullanmanıza gerek yoktur.

$_SESSION['user'] = "suleymankndlc";

Session oluştururken $_SESSION dizisi kullanılır ve oluşturmak bu kadar basittir. Atadığımız değer tarayıcı kapanana kadar geçerli kalacaktır.

Bir sessionu silmek için ise diğer değişkenler ve diziler için de kullanabileceğimiz unset() fonksiyonu kullanılılır.

unset($_SESSION['user']);

Eğer tüm sessionları silmek istiyorsak session_destroy() fonksiyonun kullanabiliriz.

session_destroy();

Session varlığını kontrol etmek için ise diğer değişkenlerde de kullanabileceğimiz isset fonksiyonunu kullanırız. Eğer session var ise 1 değerini verecektir fakat yok ise FALSE değeri verecektir

echo isset($_SESSION['user']) // 1 yazar
echo isset($_SESSION['yok']) // FALSE yazar
Comments
Add Comment